Effektri Balance kit, kuivaveritesti

Ale!

Effektri Balance kit, kuivaveritesti

75.00  55.00 

Vain 1 varastossa

Compare

Share this product

Kui­va­ve­ri­tes­ti, DBST (Dry Blood Spot Test) eläi­mil­le

Tes­tis­sä ja tulos­tet­ta­vas­sa rapor­tis­sa kes­ki­ty­tään moni­tyy­dyt­ty­mät­tö­miin ome­ga-6- sekä ome­ga-3 -ras­va­hap­poi­hin. Ne ovat vält­tä­mät­tö­miä eläin­ten ter­vey­den kan­nal­ta, eikä eläin pys­ty nii­tä itse muo­dos­ta­maan. Ome­ga-6- ja ome­ga-3-ras­va­ha­pot tulee saa­da päi­vit­täi­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta. Tes­til­lä sel­vi­ää onko ruo­ka­va­lio tuleh­dus­ta edis­tä­vä vai sitä ehkäi­se­vä.

Tulok­set mita­taan ja ana­ly­soi­daan kaa­suk­ro­ma­to­gra­fil­la, jos­sa on liek­ki-ioni­saa­tio­de­tek­to­ri (GC-FID). Käy­täm­me tut­ki­muk­ses­sa ISO-NABL akkre­di­toi­tua labo­ra­to­rio­ta, jol­la on ISO-17025 ser­ti­fi­kaat­ti. NABL = (Natio­nal Acc­re­di­ta­tion Board for Tes­ting and Calibra­tion) Tes­ti­tu­los on luo­tet­ta­va.

Monet sai­rau­det ja oireet joh­tu­vat eli­mis­tön vää­räs­tä vält­tä­mät­tö­mien ome­ga-6- ja ome­ga-3-ras­va­hap­po­jen suh­tees­ta. Ylei­siä oirei­ta: ihot­tu­ma ja kuti­na, ruo­an­su­la­tus­häi­riöt, aller­gia, nivel­rik­ko, kroo­ni­nen tuleh­dus, levot­to­muus ja heik­ko immuu­ni­puo­lus­tus. Mikä­li epäi­let mata­la-astei­sen tuleh­duk­sen vai­vaa­van, suo­sit­te­lem­me mit­taa­maan 11:st ras­va­ha­pon tasot käte­vän kui­va­ve­ria­na­lyy­sin avul­la. Tuot­teen kehi­tyk­ses­sä opti­moim­me ome­ga-3 -6 -9-ras­va­hap­po­jen kes­ki­näi­sen suh­teen, joka takaa par­haan mah­dol­li­sen imey­ty­mi­sen ja pit­kä­kes­toi­sen vai­ku­tuk­sen. Effe Balance- tuot­tei­den teh­tä­vä eläi­men eli­mis­tös­sä on palaut­taa ja yllä­pi­tää opti­maa­li­nen ome­ga-6 ja ome­ga-3 väli­nen suh­de. Vält­tä­mät­tö­mien ome­ga-6 ja ome­ga-3 ras­va­hap­po­jen väli­nen suh­de on tut­ki­tus­ti yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä yksit­täi­ses­tä teki­jäs­tä ter­veen eläi­men päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa. Laa­du­kas kala­öl­jyn EPA:aa DHA:ta ja neit­sy­to­lii­viöl­jyä sisäl­tä­vä val­mis­te pois­taa tuleh­dus­ta aiheut­ta­via teki­jöi­tä eli­mis­tös­tä. Luon­nol­li­nen tasa­pai­no lisää ter­veyt­tä ja suo­ri­tus­ky­kyä!

Mik­si DBST -tes­ti?

Mata­la-astei­nen tuleh­dus on usein huo­maa­ma­ton ja se “naker­taa” eli­mis­töä ajan kulues­sa. Tämä voi kokre­ti­soi­tua eri­lai­si­na ter­veys­haas­tei­na eläi­men elä­män aika­na. Tuleh­dus on usein havait­ta­vis­sa ulkoi­ses­ti, mut­ta jos­kus se on huo­maa­ma­ton­ta, jol­loin Balance Kit -tes­til­lä voi­daan var­mis­taa onko ruo­ka­va­lio tuleh­dus­ta edis­tä­vä vai sitä ehkäi­se­vä. DBST -tes­til­lä saa hel­pot­ta­vaa tie­toa sii­tä, onko koi­ra­si tai hevo­se­si ruo­ka­va­lio tasa­pai­noi­nen ras­vo­jen osal­ta. Sisäl­tää­kö ruo­ka riit­tä­väs­ti ja oikeas­sa suh­tees­sa vält­tä­mät­tö­miä ome­ga-6- ja ome­ga-3-ras­va­hap­po­ja.

Riip­pu­mat­to­man labo­ra­to­rion teet­tä­mäl­lä tes­til­lä voit var­mis­tua tuot­teen imey­ty­vyy­des­tä. Me Effe Balancel­la haluam­me var­mis­taa, että saat tie­toa käyt­tä­mä­si tuot­teen toi­mi­vuu­des­ta.

Näyt­tee­not­ta­mi­seen suo­sit­te­lem­me eläin­lää­kä­rin tai eläin­hoi­ta­jan tar­joa­maa pal­ve­lua.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Effektri Balance kit, kuivaveritesti”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

WhatsApp chat