Rekisteriseloste

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html) antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Laatimispäivä 1.11.2015 (päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä
Vauhtihäntä Oy
[email protected]

2. Rekisterin nimi
Vauhtihanta.fi käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä verkkokaupan kehitykseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin käyttäjäryhmiä ovat verkkokaupan käyttäjät, asiakkaat ja työntekijät. Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja tilauksen yhteydessä, kuten:

– nimi

– osoite

– puhelin

– sähköposti

– verkkokaupan tilaustiedot (tilatut tuotteet)

Kävijäseuranta ohjelmisto (Google Analytics) tallentaa käyttäjistä: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika,

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Vauhtihäntä.fi nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Verkkokaupan tietoja ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google). Verkkosivujen käyttäjätietoja tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Verkkokaupassa käytetään suojattua yhteyttä https://. Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

10 Säilytysaika

Tilaustietoja ja asiakasrekisteriä säilytetään kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Muita yhteydenottoja ja palautteita säilytetään enintään 2 vuotta

WhatsApp chat